Skip to main content

Waarom doen deze organisatie mee met No Choice?

Africa Inland Mission

Jezus heeft de kerk de opdracht gegeven ALLE volken tot Zijn discipelen te maken. Die opdracht is nog niet klaar, daarom is het tijd dat Christenen in Nederland zich opnieuw bewust worden dat er nog steeds hele bevolkingsgroepen zijn die geen keuze voor Jezus kunnen maken, omdat zij Hem nog niet kennen.
Kijk voor meer informatie op: aimint.org

3XM

Wij zenden programma’s uit via televisie, internet en social media in die landen en gebieden waar het evangelie niet of nauwelijks beschikbaar is. De programma’s worden vaak gemaakt op basis van onderwerpen die in de lokale samenleving spelen en bieden na afloop een mogelijkheid tot nazorg. We onderzoeken constant de mogelijkheden om ons werk uit te breiden naar die gebieden waar ook nog steeds een grote nood voor het evangelie is.
Kijk voor meer informatie op: 3xm.nl

 Bible League

Kijk voor meer informatie op: bibleleague.nl

CAMA Zending

Wij zenden mensen naar de meest onbereikten van de wereld, waar Jezus het minst verkondigd wordt. Zendelingen gebruiken hun verschillende beroepen om het Evangelie bekend te maken en gemeenten te stichten. Als er al gemeenten zijn in onbereikte gebieden, dan vormen we partnerschappen met ze zodat zijn het Evangelie kunnen delen waar het niet gehoord wordt.
Kijk voor meer informatie op: camazending.nl

CGK Zending

Kijk voor meer informatie op: cgk.nl

Deelstra en de Jong

Als communicatiebureau werken we voor veel goede doelen die bezig zijn met hulpverlening en zending. We worden dagelijks geconfronteerd met de urgentie van het zendingswerk. Maar dat drie miljard mensen nog niet bereikt zijn met het Evangelie en dus niet voor Jezus kunnen kiezen, dat is een feit dat ons doet duizelen. Er is nog veel werk te doen. Juist omdat wij zien hoeveel stichtingen bezig zijn met Evangelieverspreiding, staan we volledig achter het initiatief om de bewustwording in Nederland gezamenlijk aan te pakken. Zodat niet alleen wij, maar alle christenen in Nederland weten dat nog zoveel mensen onbereikt zijn!
Kijk voor meer informatie op: deelstraendejong.nl

Frontiers

Minder dan 3% van de zendelingen gaat naar volken die nog ongezien en onbereikt zijn. De overige 97% gaat naar gebieden die al bereikt zijn. Dit is oneerlijk verdeeld. Frontiers zendt werkers naar de ongeziene en onbereikte moslimvolken, om moslims bereikt te zien worden met het Goede Nieuws van Jezus. No Choice deelt deze visie: dat het evangelie oneerlijk verdeeld is en dat dat moet veranderen. Wij steunen NoChoice zodat meer mensen in Nederland worden bereikt met deze boodschap via No Choice.
Kijk voor meer informatie op: frontiers.nl

Gave

Kijk voor meer informatie op: gave.nl

GlobalRize

Met onze online strategie proberen wij iedereen te bereiken met de beschikking over een internetverbinding. In sommige landen bereiken we zelfs mensen zonder data-abonnement via de Facebookapp. We doen dit met Bijbelse content via Facebook, Instagram en Twitter. Verder bieden we online Bijbelcursussen aan met een persoonlijke mentor, voeren we chatgesprekken via Messenger en hebben we websites met artikelen die Bijbelse antwoorden geven op vragen.
Kijk voor meer informatie op: globalrize.nl

Gospel Recordings

Juist in ons werkgebied zo’n drie miljard mensen nog nooit iets over Jezus hebben gehoord, noch een christen zijn tegengekomen. In veel van de Aziatische landen is de kerk klein, fragiel en nogal eens het mikpunt van spot, discriminatie of vervolging. Aandacht voor die gebieden om Nederlandse christenen daarvan bewust te maken is hard nodig. Dat samen te doen, is een krachtig signaal naar de kerk.
Kijk voor meer informatie op: gospelrecordings.nl

Heart and Arrows

Kijk voor meer informatie op: heartandarrows.nl

Jesus.net

Er zijn nog steeds zoveel mensen die het evangelie nog niet hebben gehoord! Niet alleen het missionaire lokale werk ondersteunen wij graag, maar ook online is er nog veel mogelijk om nog meer mensen te bereiken. Zeker in tijdens als nu!
Kijk voor meer informatie op: jesus.net

OMF

“We zien dat veel christenen niet weten dat er zoveel mensen nog nooit van Jezus hebben gehoord. We hopen dat christenen in NL bewust worden van de noodzaak van zending door middel van No Choice. We zenden mensen uit naar Oost-Azië om daar het Evangelie van Jezus Christus te brengen.
In landen die ‘gesloten’ zijn doen we dat door middel van het dienen van de naaste.
Ook trainen we lokale christenen in Azië zodat zij het Evangelie kunnen brengen aan de onbereikten.”
Kijk voor meer informatie op: omf.org

Missie Nederland

Kijk voor meer informatie op: missienederland.nl

Missie 1:8

Kijk voor meer informatie op: missie1-8.nl

Pioneers

Het Evangelie delen van Jezus Christus is wat wij doen. We bidden dat God christelijk Nederland wakker schudt om te zien dat de nood elders zo veel groter is dan de nood in eigen land. We horen bij de gelukkigste mensen van de wereld met de beste sociale en medische voorzieningen!
Kijk voor meer informatie op: pioneersnederland.org

TWR

We willen graag met andere gelijkgestemde organisaties samenwerken om aandacht te vragen voor het lot van mensen die nog niet bereikt zijn met het Evangelie. Met als doelstelling natuurlijk om in deze situatie verandering te brengen.
Kijk voor meer informatie op: twr.nl

WEC

We graag willen dat christenen in Nederland zich bewust worden van het feit dat er nog veel mensenen volken op de wereld zijn diegeen toegang hebben tot het evangelie, in de hoop dat het hen inbeweging zetdoor te bidden, te geven of te gaan.
Kijk voor meer informatie op: wec-nederland.nl

YWAM

Kijk voor meer informatie op: ywam.nl

Wycliffe

We het belangrijk vinden dat iedere christen in Nederland bewust wordt van het voorrecht dat we hebben om veel over Jezus te horen in onze eigen taal. Een groot deel van de wereldbevolking heeft dat voorrecht niet en heeft geen keuze om voor Jezus te kiezen.
Kijk voor meer informatie op: wycliffe.nl