Jemen

Hajar en Layla wonen in Jemen. Ze horen bij de Akhdam, een groep minder belangrijke moslims. Ze wonen in een sloppenwijk Sana, een van de grote steden van Jemen. Hoeveel Akhdam er zijn is niet helemaal duidelijk, schattingen lopen uiteen van 440.000 tot 1,1 miljoen.

De Akhdam leven in armoede, hebben veel te maken met discriminatie en er zijn maar weinig mensen die hen helpen. Veel van de mannen werken als straatvegers, net als de vader van Hajar en Layla. De vrouwen en kinderen bedelen vaak en verzamelen blikjes en flessen voor inkomen. Bijna geen van de kinderen gaat naar school. Er zijn voortdurend meldingen van mishandeling van de Akhdam-werknemers door hun leidinggevende. Een dergelijke behandeling brengt bijna nooit straf met zich mee, ook niet als een Akhdam hierdoor wordt gedood.

Onlangs heeft de groep een beetje succes gehad door hun stem te laten horen in de politieke arena. Hun dagloon is licht gestegen en ze hebben protesten kunnen voeren tegen hun oneerlijke behandeling en lage lonen. Toch hebben de arbeiders bijvoorbeeld geen vakantiedagen. Veel van hen zijn verslaafd aan de drug qat.

De Akhdam hebben dringend behoefte aan betere leefomstandigheden, schoon water en sanitaire voorzieningen. Onderwijs en gebrek aan werkgelegenheid vormen een probleem. Jemen staat op nummer 8 van de lijst christenvervolging van Open Doors. In de grote gebieden waar al-Qaeda en IS het voor het zeggen hebben, kan geen enkele christen zijn geloof uiten. Er zijn wel christenen onder de Akhdam, maar het is voor hen levensgevaarlijk om hun geloof te uiten. Zo worden ook nog heel veel Akhdam niet bereikt met het Evangelie, waardoor ze niet kunnen kiezen voor Jezus.

 

Bid:

  • Dat God doorgaat met Zijn werk onder de Akhdam
  • Voor volharding voor vervolgde christenen in Jemen

 

Deel:

Deel het verhaal van de Gujur en maak je omgeving ervan bewust dat er nog veel mensen zijn die niet voor Jezus kunnen kiezen!

 

*) Hajar en Layla zijn fictieve namen. De Akhdam is echter geen fictief volk, zij leven in grote armoede in Jemen.

Deel hun verhalen!