India

Pavan woont met zijn gezin in India. Hij is herder en verdient daarmee net voldoende om zijn vrouw en kinderen van eten te voorzien. Pavan behoort bij de Gujur, een volk in India. De Gujur waren oorspronkelijk hindoe, maar toen in de elfde eeuw verschillende moslimgroepen India en Pakistan binnenvielen, bekeerden ze zich tot de islam. Hun hindoeburen begonnen toen de controle over het gebied over te nemen, waardoor de Gujur gedwongen werden de regio te verlaten en een nieuw leefgebied te zoeken. Veel moslims vertrokken naar Pakistan, hindoes uit Pakistan verhuisden naar India.

De Gujur bleven in India achter. De bekering tot de islam heeft ze niet veel goeds gebracht. Ze leven in sociale onderdrukking, armoede en analfabetisme. Over het algemeen zijn het vrijgevige en gastvrije mensen. Tegenwoordig leven de meeste Indiase Gujur als gezagsgetrouwe herders en boeren, zoals ook Pavan.

Radicale hindoeïstische groeperingen in India schrikken niet terug voor geweld om het land te ‘zuiveren’ van islam en christendom. Bekeerlingen met een hindoe-achtergrond dragen de zwaarste vervolging. Ze worden vaak fysiek aangevallen en soms ook vermoord. Steeds vaker grijpt de overheid niet in bij zulke misdaden. Hierdoor neemt het geweld verder toe.

De Gujur worden op dit moment nog niet bereikt met het Evangelie en kunnen dus niet kiezen voor Jezus.

 

Bid

  • Bid dat God de vele armen in India helpt en ze bijstaat.
  • Bid dat de Gujur Hem leren kennen.
  • Bid dat de overheid sterker optreedt en tot inkeer komt

 

Deel

Deel het verhaal van de Gujur en maak je omgeving ervan bewust dat er nog veel mensen zijn die niet voor Jezus kunnen kiezen!

 

*) Pavan is fictief. Maar de Gujur is een bestaand volk, en zij worden nog niet bereikt met het Evangelie.

Deel hun verhalen!